Activiteitenbegeleider kinderclub (Open Huis voor vluchtelingen AZC)

Vooral voor de kinderen is het leuk om tijdens de Open Huis-middag in de Pelgrimskerk een moment van ontspanning te hebben. De activiteiten van de kinderclub zijn zeer divers: van spelletjes spelen, knutselen en geschminkt worden, tot sporten, koekjes bakken of muziek maken. Als activiteitenbegeleider zorg je ervoor dat de kinderen een leuke tijd hebben en de geplande activiteit kunnen uitvoeren. Als je wilt kun je ook meedenken over de vormgeving van het kinderprogramma.

Waarom?

Rotterdam draagt haar steentje bij om de verhoogde toestroom van vluchtelingen tijdelijk te huisvesten. Daarom is er sinds de zomer van 2016 een asielzoekerscentrum (AZC) aan de Edo Bergsmaweg in het gebied IJsselmonde in Rotterdam. In het asielzoekerscentrum wonen 400 mensen voor maximaal 5 jaar. Asielzoekers verblijven hier in de tijd dat hun asielverzoek wordt behandeld. De bewoners van het AZC bestaan voornamelijk uit gezinnen, waaronder 65 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Vooral uit Syrië, Afghanistan en Irak.

Om de bewoners welkom te heten en bij te staan in deze periode van kennismaken en wennen aan een nieuwe omgeving, organiseren kerken in Rotterdam e.o. verschillende activiteiten. Een daarvan is het Open Huis: een wekelijkse en laagdrempelige inloopmiddag op zaterdag in de Pelgrimskerk, in samenwerking met vrijwilligers vanuit diverse kerken. Vanwege de grote opkomst bij het Open Huis zoeken we urgent meer vrijwilligers om hierbij te helpen!

Heb je affiniteit met kinderen en minimaal een keer per maand 3 tot 4 uur over om de activiteiten van de kinderclub te begeleiden?

Wij vragen

• ervaring en/of interesse in het werken met kinderen;
• beschikbaarheid op minimaal 1 zaterdagmiddag in de maand van 13.30-16.30 uur;
• een sociale, geduldige en creatieve opstelling.

Wij bieden

• een enthousiast team;
• deskundigheidsbevordering: bijvoorbeeld over het AZC en de asielprocedure;
• begeleiding en ondersteuning bij uw taken;
• vergoeding van reiskosten en overige onkosten;
• verzekering tegen ongevallen en aansprakelijkheid;
• jaarlijks een uitje met het hele team.

Belangstelling?

Wil je een steun zijn voor vluchtelingen en in het bijzonder kinderen, het Open Huis verder opbouwen en aan de slag gaan als activiteitenbegeleider van de kinderclub? Neem dan contact op met Shirleni Blanken van stichting Mara: shirleni@maraprojecten.nl of tel. (010) 411 60 85.

Het Open Huis wordt georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers uit verschillende kerken in Rotterdam e.o. en ondersteund door de organisaties Samen 010, SKIN-Rotterdam en Stichting Mara.