Gesprekspartner voor vluchtelingen (Open Huis voor vluchtelingen AZC)

Wij zoeken vrijwilligers die tijdens het Open Huis in de Pelgrimskerk op willen treden als gesprekspartner van bewoners van het AZC. Op die manier kunnen de mensen hun Nederlands oefenen, eventueel vragen stellen over de stad en kennismaken met mensen uit Rotterdam e.o. Het is leuk om elkaar tijdens deze middag te ontmoeten of om zelfs langdurige vriendschappen aan te gaan.

Waarom?

Rotterdam draagt haar steentje bij om de verhoogde toestroom van vluchtelingen tijdelijk te huisvesten. Daarom is er sinds de zomer van 2016 een asielzoekerscentrum (AZC) aan de Edo Bergsmaweg in het gebied IJsselmonde in Rotterdam. In het asielzoekerscentrum wonen 400 mensen voor maximaal 5 jaar. Asielzoekers verblijven hier in de tijd dat hun asielverzoek wordt behandeld. De bewoners van het AZC bestaan voornamelijk uit gezinnen. Vooral uit Syrië, Afghanistan en Irak.

Om de bewoners welkom te heten en bij te staan in deze periode van kennismaken en wennen aan een nieuwe omgeving, organiseren kerken in Rotterdam e.o. verschillende activiteiten. Een daarvan is het Open Huis, een wekelijkse en laagdrempelige inloopmiddag op zaterdag in de Pelgrimskerk, in samenwerking met vrijwilligers vanuit diverse kerken. Vanwege de grote opkomst bij het Open Huis zoeken we urgent meer vrijwilligers om hierbij te helpen!

Bent je sociaal en heb je minimaal een keer per maand 3 tot 4 uur over om de bewoners van het AZC te woord te staan en wegwijs te maken in Rotterdam?

Wij vragen

• een welkome houding en bijdrage aan een goede sfeer;
• beschikbaarheid op minimaal 1 zaterdagmiddag in de maand van 13.30-16.30 uur;
• een sociale en geduldige opstelling.

Wij bieden

• een enthousiast team;
• deskundigheidsbevordering: bijvoorbeeld over het AZC en de asielprocedure;
• begeleiding en ondersteuning bij uw taken;
• vergoeding van reiskosten en overige onkosten;
• verzekering tegen ongevallen en aansprakelijkheid;
• jaarlijks een uitje met het hele team.

Belangstelling?

Wil je een steun zijn voor vluchtelingen, het Open Huis verder opbouwen en aan de slag gaan als gesprekspartner? Neem dan contact op met Shirleni Blanken van stichting Mara: shirleni@maraprojecten.nl of tel. (010) 411 60 85.

Het Open Huis wordt georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers uit verschillende kerken in Rotterdam e.o. en ondersteund door de organisaties Samen 010, SKIN-Rotterdam en Stichting Mara.