Het Anker Charlois zoekt een nieuwe voorzitter

We zijn op zoek naar iemand die als leidinggevende voorzitter het bestuur en het werk van Het Anker Charlois kan leiden, vanuit der passie voor diaconaal-missionair wijkwerk en visie vanuit het geloof in God en de bijbelse boodschap (lidmaatschap PKN is een pré). Daarbij vinden we het belangrijk als deze persoon overzicht kan houden, vrijwilligers en medewerkers kan enthousiasmeren, een vertegenwoordigende rol naar kerken, organisaties en gemeente op zich kan nemen en zicht heeft op organisatie en visie van het ankerwerk in de komende jaren. We willen graag dat onze nieuwe voorzitter in Rotterdam-Zuid of in ieder geval in Rotterdam of omgeving woont.

Wie zijn wij?

Het Anker Charlois bestaat al sinds 1954 als diaconaal-missionaire vrijwilligersorganisatie namens de protestantse kerk en is actief in de wijken Oud-Charlois en Carnisse in Rotterdam-Charlois. Beide wijken zijn (deels) te benoemen als achterstandswijk met veel sociale problematiek. Veel mensen voelen zich eenzaam, hebben te maken met armoede, criminaliteit en ouders hebben moeite met het goed begeleiden van hun kinderen naar volwassenheid.
Het Anker in Charlois organiseert activiteiten voor kinderen, jongeren, hun ouders en senioren. Hierbij is te denken aan (wekelijkse) clubs, vakantieactiviteiten, koffieochtend, zomerkampen, maaltijden en zondagsvieringen. We willen dienstbaar zijn voor de kwestbaren, hun dagelijks bestaan verlichten, bijdragen aan ontplooiing van talenten van kinderen, tieners en hun ouders en bijdragen aan gemeenschapsvorming. We werken relatiegericht, outreachend en zoeken aansluiting bij de leefwereld van onze bezoekers. Wij doen dit voor iedereen, ongeacht religie of afkomst. Dit gebeurt: open, gelijkwaardig, respectvol, bezielend, gelovig, betrokken, betrouwbaar en vreugdevol.

Bent u geïnteresseerd?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur via: secretariaat@hetankercharlois.nl of bellen met de huidige voorzitter: dhr. M.A. Ouwens, 0180-616524.

Het Anker Charlois / Carnisselaan 40B / 3083 HK Rotterdam / 010 – 481 07 77 /
06 – 11200563 / info@hetankercharlois.nl /  Rekeningnr: NL05 INGB 0000 625774