ANBI en jaarverslag

Stichting Samen 010

RSIN

850062214

Post- en bezoekadres

Hang 7
3011 GG Rotterdam
010 – 466 67 22
info@samen010.nl

Doelstelling:

Zich vanuit het de opdracht van het Evangelie van Jezus Christus in te zetten voor hulpverlening door of namens christelijke gemeenten, – kerken en – groepen in Rotterdam en omgeving ten behoeve van mensen die op hulp zijn aangewezen bij het zelfstandig en volwaardig functioneren in de maatschappij, en zo te bouwen aan een rechtvaardige samenleving.

Beleidsplan

download beleidsplan 2022
download beleidsplan 2021

Bestuurssamenstelling

  • Piet van Poelgeest – voorzitter
  • Hanneke van Krimpen – penningmeester
  • Mark Jan Goedhart – secretaris
  • Bert Davelaar
  • Anne Geluk-Bakker

Beloningsbeleid

De medewerkers die in dienst zijn bij Samen 010 worden betaald conform de CAO Sociaal Werk. Bestuursleden van Samen 010 ontvangen geen beloning of vergoeding.

Jaarverslag

download jaarverslag 2020
download jaarverslag 2019
download jaarverslag 2018
download jaarverslag 2017
download jaarverslag 2016

Financiële verantwoording

download Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen 2021
download financieel jaarverslag 2019
download financieel jaarverslag 2018
download financieel jaarverslag 2017
download financieel jaarverslag 2016
download financieel jaarverslag 2015