Bestuur & Raad van Aangeslotenen

Het Bestuur bestaat uit:

 • Voorzitter: dhr. P. van Poelgeest
 • Penningmeester: mevr. H. van Krimpen
 • Secretaris: dhr. M.J. Goedhart
 • Bestuurslid: dhr. ds. A.P. Davelaar
 • Bestuurslid: mevr. A. Geluk

De Raad van Aangeslotenen bestaat uit:

 • mevr. E. Bamberg – Protestantse Gemeente Rotterdam-Noordrand
 • dhr. M. Dubbeld – Diaconie van de Nederlands Gereformeerde kerk Overschie
 • dhr. A. Faasse – Diaconie Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid
 • mevr. T. Gelderloos – Doopsgezinde Gemeente Rotterdam
 • dhr. P.C.A. van Gool – College van diakenen v/d Geref. kerk Pernis
 • dhr. T. den Hartog– Diaconie van de Gereformeerde kerk IJsselmonde
 • dhr. M.C. van Hove – Diaconie Hervormde Gemeente Centrum
 • dhr. G. de Jong – Diaconie Protestantse Gemeente Alexanderkerk
 • dhr. R. van der Leeden – Hervormde Gemeente Pernis
 • dhr. H. Meendering – Diaconaal Platform Capelle
 • mevr. S. Middelkoop – Diaconaal Centrum Pauluskerk Rotterdam
 • dhr. H.G.C. Rienks – Diaconie Protestantse Gemeente Overschie
 • mevr. S. Schorel – Bergsingelkerk en BMVier
 • dhr. W. Snel – Protestantse Gemeente Hoogvliet
 • dhr. E. Stapelkamp – Diaconie Protestantse Gemeente Kralingen
 • dhr. J.C. Welter – Diaconie Hervormde Gemeente Rotterdam-IJsselmonde
 • mevr. A. Wijngaarden – Hervormde Gemeente Delfshaven
 • dhr. R. Wolthuis – Remonstrantse Gemeente Rotterdam