Missie

Samen 010 initieert, ondersteunt en stimuleert vrijwilligerswerk namens de Protestantse kerken in de regio Rotterdam.

Vanuit het Evangelie van Jezus Christus zoeken wij met dienstbaarheid, respect en gelijkwaardigheid verbinding in de Rotterdamse samenleving.

Wij volgen kritisch de maatschappelijke ontwikkelingen en werken samen met medestanders in het Rotterdamse en zijn daarin betrouwbaar.

Naastenliefde en recht doen, vormen het fundament om op te komen voor hen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Wij spannen ons in voor een humane en rechtvaardige samenleving. Wij zijn transparant in onze uitgangspunten, doelen en gebruik van financiƫle middelen.

 

Vrijwilligers, medewerkers, directie en bestuur van Samen 010