Wat doen wij?

Wij, Samen 010, geloven dat effectieve inzet van vrijwilligers een belangrijke aanvulling is op de professionele zorg. We creëren een leefbare samenleving door er te zijn voor degene die dat nodig heeft, (de kwetsbare Rotterdammer).

Onze stichting bestaat uit meer dan 500 vrijwilligers. Er zijn 20 medewerkers die alle projecten coördineren, ondersteund door 4 secretariaatsmedewerkers, een boekhouder en een directeur.

Train is een onderdeel van Samen 010 dat zich richt op deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.  

In ons werk worden wij bijgestaan door ons bestuur en onze Raad van Aangeslotenen.
Zij waken over de continuïteit en ontwikkeling van onze werkzaamheden.