Diaconieën

Wat

De diaconieën zijn voor Samen 010 belangrijke samenwerkingspartners. Zo participeren de diaconieën in de Raad van Aangeslotenen en oefenen op die manier directe invloed uit op het beleid van Samen 010. Diaconieën die zijn aangesloten bij Samen 010 kunnen ondersteuning krijgen bij hun diaconale werk. Vragen rond armoede en schulden komen verreweg het meeste voor.

Voor wie

Diaconieën in Rotterdam en Capelle aan den IJssel.

Hoe

Samen 010 organiseert elk jaar een diaconale dag voor alle diakenen van de aangesloten kerken. Op de diaconale dag bieden wij diverse workshops aan, zoals:

 • ‘Voltooid leven, gesprekken met ouderen rondom het levenseinde’;
 • ‘De rol van diakenen: in gesprek over de toekomst’;
 • ‘Armoede en schulden: hoe kun je mensen effectief helpen?’;
 • ‘Hoe kom je eenzaamheid op het spoor en hoe ga je het gesprek aan?’.


Hoe kan Samen 010 verder van betekenis zijn voor een diaconie:

 • inzet bij beleidsdag/bezinningsbijeenkomst voor de diaconie;
 • training van nieuwe diakenen;
 • meedenken met wat er speelt in een diaconie;
 • geven van een Michacursus;
 • gemeenteleden diaconaal activeren;
 • jongeren diaconaal activeren;
 • leveren van collectedoelen inclusief collecteboodschap;
 • advies/hulp bij fondsenwerving;
 • advies/hulp bij samenwerking tussen diaconieën/kerken;
 • advies/hulp bij het zoeken naar samenwerking op wijkniveau met welzijnswerk, wijknetwerk etc.;
 • advies op het gebied van armoede en schulden (vragen om financiële bijdrage, huisuitzetting, bewindvoerder etc.);
 • deskundigheidsbevordering op het gebied van dementie, mantelzorg en ouderen;
 • advies en training om eenzaamheid te herkennen en er wat aan te doen;
 • advies op het gebied van zorg en Wmo;
 • hulp bij het opzetten van een talentenbank;
 • deskundigheid op het gebied van vrijwilligerswerk en vrijwilligersbeleid;
 • vinden van interessant vrijwilligerswerk.

Waar

Op locatie (bij de desbetreffende diaconie), telefonisch of per mail.

Waarom

We willen graag onze deskundigheid en ervaringen inzetten bij diaconieën. Het werkterrein van diaconieën is breed en het is voor vrijwilligers ondoenlijk om alle ontwikkelingen op al die terreinen bij te houden. Door de hulp van Samen 010 in te schakelen, zijn diaconieën beter in staat hun werk te doen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Hanny de Kruijf: hk@samen010.nl

 

mail

hk@samen010.nl

phone

010 – 466 67 22

Hanny de Kruijf