Budgetmaatjes Plus

Sinds kort bieden wij  naast ons project Budgetmaatjes 010 extra hulp aan Rotterdamse gezinnen met kinderen met het project Budgetmaatjes plus. Om te zorgen dat kinderen bevrijd worden uit armoede en schulden, is het noodzakelijk om de ouders te helpen. Hersenonderzoek in de Verenigde Staten, heeft aangetoond dat langdurige blootstelling aan armoede en schulden, negatief effect heeft op de hersenontwikkeling (Elisabeth Babcock, et al).

Aanpak

Een Budgetmaatje Plus start bij een koppeling vaak eerst met de reguliere Budgetmaatjes werkzaamheden. Gedurende 1 dagdeel per week kan een Budgetmaatje ondersteuning bieden aan het gezin  en hen helpen om hun financiën op orde te krijgen. Het kan gaan om steun in de aanloop naar of tijdens een traject van schuldsanering, maar ook daarna om de financiële huishouding op orde te houden.

De ‘Plus’ betekent dat het maatje niet alleen kijkt naar de situatie van de volwassene met financiële problemen, maar ook naar wat het gezin nodig heeft: kunnen ouders hulp gebruiken bij de financiële opvoeding van hun kinderen?, willen ouders hulp bij het zoeken naar inkomensvergrotende maatregelen, zoals zoeken naar werk? Het Budgetmaatje Plus werkt samen met de hulpvrager(s) aan een situatie die beter is voor het hele gezin.

We richten ons op gezinnen (d.w.z. een of twee ouders/verzorger met thuiswonende kinderen vanaf 4 jaar) binnen de gemeente Rotterdam, die behoefte hebben aan sociale en praktische ondersteuning, gemotiveerd zijn en die de benodigde vaardigheden bezitten of binnen afzienbare tijd aan kunnen leren.

Het maatje van de hulpvrager is uiteindelijk degene die de sociale en praktische ondersteuning aan gaat bieden. Het gaat hier om een persoonlijk contact voor gemiddeld 1 dagdeel per week voor maximaal twee jaar, waarbij een goed gemotiveerde uitzondering mogelijk is. Maatje en gezin streven een haalbare doelstelling na. Het bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de gezin staat daarbij voorop. Het maatjes contact staat naast en aanvullend op de professionele hulpverlening.

Selectiecriteria gezinnen

In een intakegesprek bij het gezin thuis, met de projectcoördinator, wordt getoetst of het gezin aan een aantal criteria voldoet. De selectiecriteria voor het gezin zijn:

  • heeft behoefte aan praktische en sociale ondersteuning;
  • is gemotiveerd om in samenwerking met een maatje een haalbare doelstelling na te streven;
  • heeft een niet al te grote of complexe hulpvraag of wordt ondersteund door professionele hulpverlening;
  • is in staat om gemaakte afspraken na te komen en bereid hiervoor minimaal 1 dagdeel per week tijd vrij te maken;
  • Contra-indicaties zijn het ontbreken van de hulpvraag, gebrek aan motivatie bij het gezin, een te complexe hulpvraag (te denken valt bijvoorbeeld aan verslavingsproblematiek en ernstige psychosociale problematiek) in combinatie met de afwezigheid van andere hulpverlening, illegaliteit en dakloosheid.
  • In de laatste gevallen worden andere wegen bewandeld om het gezin naar de professionele hulpverlening te begeleiden.

Aanmelding

Weet je een gezin dat de hulp van een Budgetmaatje Plus kan gebruiken of wil je eerst meer informatie over onze aanpak? Bel dan naar Samen 010: (010) 466 67 22 en vraag naar Elske Thomassen of mail naar et@samen010.nl

 

 

 

 

 

 

 

mail

et@samen010.nl

phone

010 – 466 67 22

Elske Thomassen

 

 

Vacature

Voor dit project is een vacature
beschikbaar, klik hier voor
meer informatie.

 

Mede mogelijk gemaakt door:

 

 

 

Aanmelden als vrijwilliger

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Hieronder kun je je direct aanmelden voor vrijwilligerswerk bij Samen 010. Als je onderstaande gegevens invult zullen wij per mail/telefonisch contact met je opnemen om een afspraak te maken.

Ben je er nog niet helemaal uit, maar wil je graag meer informatie? Vul je gegevens in dan zullen wij je vraag z.s.m. beantwoorden of bel naar 010 - 466 67 22.

(velden met een * zijn verplicht)

NB: Wij willen benadrukken dat we de door jou verstrekte gegevens niet zullen verstrekken aan derde partijen en dat de gegevens alleen voor eigen, intern gebruik zijn.