Voor wie?

Voor ouderen

Hoe verschillend mensen ook zijn, iedereen wil wel eens het hart luchten. Over de gevolgen van een ziekte of over toenemende beperkingen. Over ouder worden of oud zijn, over verdriet en gemis, over de zin van het leven. Misschien wel over het geloof of over het verlies daarvan, over sterven en de dood, en vragen naar een “daarna…”.

Betekenisvolle gesprekken

Motto biedt u betekenisvolle gesprekken met een enthousiaste, betrokken en deskundige vrijwilliger; iemand die regelmatig bij u op bezoek komt en een betrouwbare en –op den duur- vertrouwde gesprekspartner voor u is. Voor hem of haar bent u de moeite waard en zo ervaart u een steuntje in de rug, krijgt u vertrouwen, inzicht en antwoorden op voor u belangrijke levensvragen. De Motto vrijwilligers zijn er voor u, bijvoorbeeld wanneer:

 • u een ingrijpende ervaring heeft meegemaakt en u hierover wilt praten;
 • u behoefte hebt aan pas op de plaats, een herbezinning op uw leven en daarover eens met iemand van gedachten wilt wisselen;
 • u wel eens een gesprek wilt over wat u bezig houdt in het leven, ondanks dat u zich goed kunt redden;
 • u behoefte heeft om met iemand te praten over het naderende levenseinde;
 • u graag meer betrokken wilt zijn bij de samenleving, bij anderen, maar u weet niet hoe dat aan te pakken;
 • u het prettig vindt dat u er op kunt rekenen dat er op een afgesproken tijd iemand langs komt voor een gesprek en een kopje thee.

Voor uzelf of voor iemand anders

Uzelf aanmelden

Wanneer u behoefte heeft aan een goed gesprek, kunt u zichzelf aanmelden via een van de telefoonnummers in de rechterkolom op deze pagina of via info@samen010.nl.

Iemand anders aanmelden

Mensen met levensvragen, eenzaamheid, verdriet en vragen rondom zingeving komen meestal niet uit zichzelf ondersteuning zoeken voor wat hen hoog zit. Het moet hen aangeboden worden, soms is er zelfs aansporing voor nodig. Daarom zijn familieleden, mantelzorgers, buren, kennissen en andere vrijwilligers belangrijk. Zij zien waar mensen mee zitten en kunnen optreden als verwijzers. Iedereen kan, natuurlijk met instemming van betrokkene, een cliënt bij Motto aanmelden. Dit kan telefonisch of via de mail. Het kan nooit anoniem. Na de aanmelding neemt de projectleider van Motto contact op met de beoogde cliënt en gaat op huisbezoek voor een kennismakingsgesprek. Wanneer de betrokkene in aanmerking komt voor het bezoekwerk van Motto, zal de projectleider de cliënt ‘matchen’  met een vrijwilliger. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de achtergrond van de betreffende cliënt. Deze vrijwilliger krijgt niet meer dan de meest noodzakelijke informatie. De naam van de vrijwilliger wordt daarna telefonisch doorgegeven aan de cliënt, zodat de cliënt weet door wie hij of zij gebeld kan worden. Snel daarna neemt de vrijwilliger contact op met de cliënt voor een eerste afspraak. Nadat de vrijwilliger en de cliënt elkaar een aantal malen hebben ontmoet, besluiten zij in overleg met de projectleider van Motto of het contact wordt voortgezet.

Aanmelding door een verwijzer

Ieder Motto-project is ingebed in de lokale netwerken van zorg en welzijn. Deze organisaties zijn bekend met de doelstelling en de werkwijze van Motto en kunnen u doorverwijzen. Voor verwijzende professionals hebben we onze werkwijze op een rijtje gezet:

 1. Door een verwijzer wordt iemand aangemeld als mogelijke cliënt van Motto.
 2. De projectleider van Motto maakt een afspraak met de aangemelde persoon en gaat op bezoek voor een kennismaking en/of intakegesprek.
 3. Wanneer de betrokkene in aanmerking komt voor het bezoekwerk van Motto, zal de projectleider de cliënt ‘matchen’ met een vrijwilliger. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de achtergrond van de betreffende cliënt. De vrijwilliger krijgt niet meer dan de meest noodzakelijke informatie.
 4. De naam van de vrijwilliger wordt daarna telefonisch doorgegeven aan de cliënt, zodat de cliënt weet door wie hij of zij gebeld kan worden. Snel daarna neemt de vrijwilliger contact op met de cliënt voor een eerste afspraak ter kennismaking.
 5. Nadat de vrijwilliger drie keer in een kort tijdsbestek een bezoek aan de cliënt heeft gebracht, neemt de projectleider telefonisch contact op met de cliënt ter evaluatie. In dat gesprek wordt besloten of het contact moet worden voortgezet of moet worden gestopt.
 6. Daarover wordt mededeling gedaan aan de verwijzer. De verwijzer krijgt na verloop van enkele weken dus altijd bericht over de verwijzing die heeft plaatsgevonden.
 7. De vrijwilliger doet maandelijks verslag aan de coördinator over het contact met de cliënt.
 8. De vrijwilligers komen in teamverband geregeld bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en/of voor een themabespreking. Informatie uitwisseling vindt altijd anoniem plaats.
 9. De verwijzer kan bij bijzonderheden contact opnemen met de coördinator van Motto. De vrijwilliger kan bij moeilijkheden altijd op hem/haar terugvallen en/of het contact aan hem/haar teruggeven.
 10. Bij definitieve stopzetting van het contact zal dit gemeld worden aan de verwijzer.
 11. Op deze manier hopen en verwachten we samen een netwerk te bouwen en te onderhouden wat maakt dat ouderen zich gezien, gehoord en gesteund voelen.

◄ Terug naar hoofdpagina Motto

mail

motto@samen010.nl
Correspondentieadres:
Hang 7
3011 GG Rotterdam

phone

010 – 466 67 22 (Samen 010)

 

B E Z O E K A D R E S S E N :
Motto Prins Alexander
Van Moorselplaats 1
Jeanine Jonker: 06 – 18 16 01 11

Motto Hillegersberg-Schiebroek
Hang 7
Jantine van Dijk: 06 – 44 76 89 23

Motto Delfshaven
Aelbrechtskolk 33B
Henk Kamminga: 06 – 28 83 08 57

Motto IJsselmonde
‘Huis van de Wijk’
Grote Hagen 98
Kees de Bruijn: 06 – 17 81 76 48

Motto Noord
Hang 7
Hildegard Faber: 06 – 11 71 34 14

 

J A A R V E R S L A G E N :
Motto Prins Alexander
Motto Hillegersberg-Schiebroek
Motto Delfshaven
Motto IJsselmonde
Motto Noord

 

 

 

Mede mogelijk gemaakt door:

logo-VLVL

sintlaurensfonds

 

 

 

 

 

Aanmelden als vrijwilliger

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Hieronder kun je je direct aanmelden voor vrijwilligerswerk bij Samen 010. Als je onderstaande gegevens invult zullen wij per mail/telefonisch contact met je opnemen om een afspraak te maken.

Ben je er nog niet helemaal uit, maar wil je graag meer informatie? Vul je gegevens in dan zullen wij je vraag z.s.m. beantwoorden of bel naar 010 - 466 67 22.

(velden met een * zijn verplicht)

NB: Wij willen benadrukken dat we de door jou verstrekte gegevens niet zullen verstrekken aan derde partijen en dat de gegevens alleen voor eigen, intern gebruik zijn.