Zin in Lunch!

(Themalunches in IJsselmonde)

In IJsselmonde organiseren we Zin in Lunch!: themalunches voor zelfstandig wonende ouderen, waarbij we het samen eten combineren met aandacht voor zingeving. We gaan met elkaar in gesprek over thema’s die ons bezighouden. Het thema van de lunchbijeenkomst leiden we kort in met een verhaal of een gedicht en daarna is er aan de hand van een aantal vragen een gesprek aan tafel onder leiding van een vrijwilliger. Elke eerste dinsdag van de maand bent u van harte welkom!

Ook in Beverwaard is er met de bewoners van de IJsselburg elke tweede dinsdag van de maand een Zin-in-hetLeven!-themabijeenkomst onder het genot van koffie met een taartje.

Informatie

Tanja Demper T  (010) 466 67 22 E  td@samen010.nl ◄ Terug Het project Zin in Lunch! is geïnitieerd door de PCOB/KBO in samenwerking met Samen 010