Samen 010-kringen

Een Samen 010-kring is een groepsactiviteit van Samen 010 gericht op het opdoen en delen van kennis en/of het leren van vaardigheden. Zo’n kring kan geleid worden door medewerkers van Samen 010 of door getrainde vrijwilligers. Uitgangspunt van de kring is wederkerigheid, d.w.z. dat ieder kringlid iets komt ‘brengen’ en iets komt ‘halen’.

Onze kringen

Er zijn geen kringen die voldoen aan uw selectie

Logo Samen 010 Kring