Train

Train geeft trainingen en workshops die bijdragen aan de deskundigheid van vrijwilligers(organisaties). Wij geloven dat door die training en opleiding een vrijwilliger beter en gemakkelijk haar werk kan doen. Het aanbod van Train is divers en wordt vaak aangepast op de vraag van de organisatie. Onze vaste trainer is Edmond van Dijck, die al vele jaren ervaring heeft op het gebied van vrijwilligerswerk en het geven van training.

Train voert al meer dan twintig jaar cursussen uit voor vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers in Rotterdam. Dit doen op verzoek van de gemeente. Het aanbod wordt jaarlijks bijgesteld en aangevuld, rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen voortvloeiend uit bijvoorbeeld de Wmo of het beleid van de gemeente. Specialismen liggen vooral op het gebied van participatie, integratie en (interculturele) communicatie.

Het cursusaanbod van Train:

  • Cursussen van twee of meer bijeenkomsten waarbij vooral wordt gewerkt aan het vergroten van de kennis.
  • Trainingen waarbij vooral de vaardigheden die nodig zijn voor het goed kunnen uitvoeren van het vrijwilligerswerk of besturen van een vrijwilligersorganisatie aan bod komen.

Naast ons ‘vaste’ aanbod is het mogelijk om ook andere vormen van trainingen aan te vragen zoals: weekendtrainingen, studiedagen en symposia. Het totale aanbod ‘deskundigheidsbevordering’ bestaat nu al uit een bestand van ruim veertig cursussen.
Een overzicht van het cursusaanbod is te vinden onder de lila knop rechts op deze pagina.

Kosten van een training

Het aanbod kan tegen gesubsidieerd tarief, d.w.z. een eigen bijdrage van tien euro per cursist voor een complete cursus inclusief materiaal uitgevoerd worden. Tegen een iets hoger tarief kunnen ook beroepskrachten en professionals deelnemen. Train kan u ook ondersteuning geven bij het werven van fondsen voor een training. Alle trainingen en cursussen kunnen zowel overdag, ’s avonds als in het weekend uitgevoerd worden.

Voor wie?

De cursussen zijn in principe aan te vragen door alle Rotterdamse vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties en niet alleen voor de achterban van Samen 010. In de regel geven wij training op locatie uitgevoerd. Het is ook mogelijk een training te geven met een open inschrijving op een centrale locatie van Rotterdam.

Aanvraag van een cursus

Na aanvraag van een cursus plannen wij een intakegesprek in. Tijdens het intakegesprek wordt de inhoud van de cursus vastgesteld. De meeste cursussen worden op maat gemaakt en uitgevoerd omdat zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de wensen van de aanvrager.

Nazorg

Nadat de cursus of training uitgevoerd is, kunnen de vrijwilligers nog begeleiding krijgen bij het toepassen of uitvoeren van hetgeen zij geleerd hebben. Vervolgens vindt er altijd nog nazorg plaats door de medewerkers van Train.

mail

info@samen010.nl

phone

010 – 466 67 22

Edmond van Dijck