Geld & Gezin

(Voorheen Budgetmaatjes Plus)

Dat er in Rotterdam veel kinderen in armoede opgroeien, is bekend. De vrijwilligers van Geld & Gezin helpen gezinnen met financiële problemen. Hierbij staan de kinderen en het verder helpen van hun ouders centraal. We besteden niet alleen aandacht aan wat het met de kinderen doet om op te groeien in armoede, maar ook aan gesprekstechnieken en het doen van (vrijwilligers)werk. Onze getrainde vrijwilligers werken samen met de ouders aan een betere financiële situatie van het hele gezin. Daarnaast bieden ze ondersteuning bij de financiële opvoeding van de kinderen, zodat zij als volwassenen verstandig met hun financiën om kunnen gaan.

Aanpak

Een vrijwilliger van Geld & Gezin biedt 1 dagdeel per week ondersteuning aan het gezin en helpt mee om de financiën op orde te krijgen. Hierbij kan het gaan om steun in aanloop naar of tijdens een traject van schuldsanering, maar ook daarna om de financiële huishouding op orde te houden.

De vrijwilliger kijkt niet alleen naar de situatie van de volwassenen met financiële problemen, maar ook naar wat het gezin nodig heeft: kunnen ouders hulp gebruiken bij de financiële opvoeding van hun kinderen? Willen ouders hulp bij het zoeken naar inkomensvergrotende maatregelen, zoals zoeken naar werk? De hulpvrager(s) en de vrijwilliger werken samen aan een situatie die beter is voor het hele gezin.

We richten ons op gezinnen (d.w.z. een of twee ouders/verzorger met thuiswonende kinderen vanaf 4 jaar) binnen de gemeente Rotterdam, die behoefte hebben aan sociale en praktische ondersteuning, gemotiveerd zijn en die de benodigde vaardigheden bezitten of binnen afzienbare tijd aan kunnen leren.

De vrijwilliger van Geld & Gezin biedt sociale en praktische ondersteuning. Het gaat hier om een persoonlijk contact voor gemiddeld 1 dagdeel per week voor maximaal twee jaar, waarbij een goed gemotiveerde uitzondering mogelijk is. De vrijwilliger en het gezin streven samen een haalbare doelstelling na. Het bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de gezin staan daarbij voorop. Het contact met de vrijwilliger van Geld & Gezin staat naast en is aanvullend op de professionele hulpverlening.

Selectiecriteria gezinnen

Het intakegesprek vindt plaats bij het gezin thuis. Tijdens dit gesprek toetst de projectcoördinator of het gezin aan aan aantal criteria voldoet.

Het gezin:

  • heeft behoefte aan praktische en sociale ondersteuning;
  • is gemotiveerd om in samenwerking met een maatje een haalbare doelstelling na te streven;
  • heeft een niet al te grote of complexe hulpvraag of wordt ondersteund door professionele hulpverlening;
  • is in staat om gemaakte afspraken na te komen en bereid hiervoor minimaal 1 dagdeel per week tijd vrij te maken.

Contra-indicaties zijn:

  • het ontbreken van de hulpvraag;
  • gebrek aan motivatie bij het gezin;
  • een te complexe hulpvraag (te denken valt bijvoorbeeld aan verslavingsproblematiek en ernstige psychosociale problematiek) in combinatie met de afwezigheid van andere hulpverlening;
  • illegaliteit en dakloosheid.

In de laatste gevallen worden andere wegen bewandeld om het gezin naar de professionele hulpverlening te begeleiden.

Aanmelding

Weet je een gezin dat de hulp van Geld & Gezin kan gebruiken of wil je eerst meer informatie over onze aanpak? Bel dan naar Samen 010: (010) 466 67 22 en vraag naar Elske Thomassen of Rukiye Küçük, of mail naar geldengezin@samen010.nl

 

 

 

 

 

 

 

mail

geldengezin@samen010.nl

phone

010 – 466 67 22

Elske Thomassen
Rukiye Küçük

 

 

Vacature

Voor dit project is een vacature
beschikbaar, klik hier voor
meer informatie.

 

Mede mogelijk gemaakt door:

 

 

 

Aanmelden als vrijwilliger

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Hieronder kun je je direct aanmelden voor vrijwilligerswerk bij Samen 010. Als je onderstaande gegevens invult zullen wij per mail/telefonisch contact met je opnemen om een afspraak te maken.

Ben je er nog niet helemaal uit, maar wil je graag meer informatie? Vul je gegevens in dan zullen wij je vraag z.s.m. beantwoorden of bel naar 010 - 466 67 22.

(velden met een * zijn verplicht)

NB: Wij willen benadrukken dat we de door jou verstrekte gegevens niet zullen verstrekken aan derde partijen en dat de gegevens alleen voor eigen, intern gebruik zijn.