header-overige-paginas-samen010

Wat doen wij?

Wij bieden advies, training & ondersteuning

Diaconieën

Samen 010 is ooit ontstaan vanuit de diaconieën in Rotterdam en ook nu is de samenwerking met de diaconieën nog intensief. Zo participeren de diaconieën in onze Raad van Aangeslotenen, denken ze mee over het beleid van Samen 010, stimuleren ze vanuit de kerk vrijwilligers om deel te nemen, leveren ze een financiële bijdrage en zijn ze mede onze ogen en oren in de samenleving. 

Andersom is Samen 010 er ook voor de diaconieën. We bieden ondersteuning in hun diaconale werk, delen ons netwerk en onze deskundigheid en bieden advies en training op tal van thema’s. Dit is wat we zoal doen: 

diaconien-samen010

Kennis delen

Samen 010 geeft advies bij thema’s als:

  • fondsenwerving
  • armoede en schulden
  • dementie, mantelzorg en ouderen
  • eenzaamheid (herkennen en tegengaan)
  • zorg en Wmo.

Activeren

Samen 010 denkt mee om jongeren en gemeenteleden diaconaal te activeren zodat ze zich gaan inzetten voor anderen. 

Collecteren

Samen 010 adviseert diaconieën over concrete collectedoelen. 

Werken met vrijwilligers

Als ervaren vrijwilligersorganisatie kan Samen 010 diakenen helpen bij het opzetten van een talentenbank waaruit de talenten binnen hun gemeenten zichtbaar worden en men deze kan koppelen aan hulpvragen. Ook adviseren we over vrijwilligerswerk en -beleid en helpen we via ons netwerk zoeken naar geschikte vrijwilligers. 

Training

Samen 010 kan helpen bij het trainen van nieuwe diaken en het geven van een Michacursus. Ook kunnen we via Train tal van andere kennis- en vaardigheidstrainingen op maat aanbieden zoals een basiscursus voor Budgetmaatjes, een training voor taalvrijwilligers, een cursus vergadertechnieken, communicatiecursussen, organisatiecursussen, en cursussen in persoonlijke vaardigheden zoals assertiviteit. 

Beleid ontwikkelen

Samen 010 kan ondersteunen bij beleidsontwikkeling. We geven advies in zaken als ‘Wat doe je wanneer iemand om geld vraagt?’ en ‘Wat kun je doen als iemand bij je komt voor hulp bij schulden?’.

Daarnaast ondersteunen we bij de organisatie van een beleidsdag of bezinningsbijeenkomst en bij allerhande andere zaken die spelen in een diaconie. Ook helpen we bij het zoeken naar samenwerkingen op wijkniveau zoals met welzijnswerk en het wijknetwerk.

Informatie

Voor meer informatie over onze samenwerking met diaconieën kunt u terecht bij Elske Thomassen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten