header-overige-paginas-samen010

Over Samen 010

Samen 010 is een sociale organisatie die hulp biedt aan mensen in Rotterdam en Capelle. We zijn actief in vrijwilligersprojecten rondom zorg, armoede en sociaal isolement. Daarmee proberen we iedereen te helpen die dat nodig heeft. Dat doen we samen met kerken en vrijwilligers. Samen 010 telt zo’n 25 medewerkers en bijna 600 vrijwilligers.

Onze geschiedenis

Van oorsprong is Samen 010 ontstaan vanuit de protestantse kerken in Rotterdam. Kort na de Tweede Wereldoorlog besloten de diaconieën van Rotterdam de verantwoordelijkheid voor hulpbehoevenden in de samenleving op zich te nemen. Ze richtten de organisaties KSA (Stichting voor Kerkelijk Sociale Arbeid) en GCW (Stichting Gereformeerd Centrum voor Welzijnsbehartiging) op voor maatschappelijk werk, gezinszorg en de zorg voor mindervaliden en ouderen. Destijds was dit namelijk nog niet voldoende door de overheid geregeld.

In 2010 besloten de organisaties KSA en GCW samen te gaan. In 2014 is de naam KSA/GCW gewijzigd in Samen 010, om duidelijker te laten zien waar onze stichting voor staat: samen werken aan een sociaal sterker Rotterdam, een leefbare samenleving voor alle inwoners. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over ons of over onze projecten? Neem dan vooral contact met ons op! 

Dit is wat Samen 010 doet

Samen met onze medewerkers, vrijwilligers én aanverwante organisaties vormen we een belangrijke aanvulling op de professionele zorg. Mensen die zorg nodig hebben, in armoede verkeren, zich eenzaam voelen of op zoek zijn naar zingeving of contact met stadsgenoten, kan bij ons terecht. Voor hen organiseren, ondersteunen en stimuleren we talloze activiteiten en bieden we individuele hulp waar nodig.

Iedereen is welkom

Iedereen is welkom bij Samen 010. We zijn er voor iedere Rotterdammer, ongeacht leeftijd, afkomst of geloof. Dit geldt voor onze deelnemers, vrijwilligers en zusterorganisaties. Zo werken we bijvoorbeeld samen met MARA, SPIOR en SKIN-Rotterdam en zijn er tal van deelnemers en vrijwilligers aan onze organisatie verbonden die geen of een ander geloof hebben. Het belangrijkste is dat we er voor elkaar zijn, Samen 010. 

Onze missie

Samen 010 initieert, ondersteunt en stimuleert vrijwilligerswerk namens de Protestantse kerken in de regio Rotterdam. Vanuit het Evangelie van Jezus Christus zoeken wij met dienstbaarheid, respect en gelijkwaardigheid verbinding in de Rotterdamse samenleving.

Wij volgen kritisch de maatschappelijke ontwikkelingen en werken als betrouwbare partner samen met medestanders in het Rotterdamse. 

Naastenliefde en recht doen, vormen het fundament om op te komen voor hen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Wij spannen ons in voor een humane en rechtvaardige samenleving. Wij zijn transparant in onze uitgangspunten, doelen en gebruik van financiële middelen.

Vrijwilligers, medewerkers, directie en bestuur van Samen 010

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten