Wie zijn wij?

Samen 010 voert voor en met een groot aantal Rotterdamse kerken en vrijwilligers allerlei vrijwilligersprojecten uit. Ons doel: kwetsbare mensen een handje helpen totdat ze zichzelf kunnen helpen. Via onze projecten bouwen we met elkaar aan een beter Rotterdam voor alle Rotterdammers.

Meer over ons

Samen 010 op Twitter »

RT @StCRotterdam Elk kind verdient een Sinterklaaskado! #SintvoorKint @Samen_010 Maak je donatie vóór 20 november over op rekeningnummer: NL81 INGB 0000 5434 11 t.n.v. Stichting Samen 010 o.v.v. Sint voor Kint pic.twitter.com/cqk2VEUN0a

About 3 days ago from Samen 010's Twitter via Twitter for iPhone