Welkom onthaal

Welkom Onthaal is een stedelijk netwerk van verschillende kerkelijke groepen dat zich inzet voor vluchtelingen. De coördinatie van dit netwerk gebeurt vanuit een kleine stuurgroep die gevormd wordt door Samen 010, SKIN Rotterdam, Stichting Mara en SPIOR. Zij willen zich gezamenlijk, vanuit de gedeelde missie om van betekenis te zijn voor kwetsbare mensen in Rotterdam-Rijnmond, inzetten voor vluchtelingen en statushouders.

Welkom Onthaal bestaat uit drie onderdelen:

  • activiteiten voor bewoners van het AZC in de Beverwaard;
  • activiteiten voor statushouders in Rotterdam;
  • activiteiten rond het Detentiecentrum Rotterdam.

Samen 010 is met name actief betrokken bij de activiteiten rondom Detentiecentrum Rotterdam.

Voor wie

Vrijwilligers die zich inzetten voor vluchtelingen en ongedocumenteerden.

Hoe

  • Maandelijkse wakes bij Detentiecentrum Rotterdam: elke 1e zondag van de maand is er van 16:00-17:00 uur een wake voor het hek van Detentiecentrum Rotterdam, Portelabaan 7, 3045 AT Rotterdam.
  • Contact met en begeleiding van de bezoekgroep van het Detentiecentrum Rotterdam.
  • Tweemaal per jaar een avond gericht op deskundigheidsbevordering.
  • Het verspreiden van voorbeden voor de mensen die in het detentiecentrum verblijven. Hier doet een groot aantal kerken uit Rotterdam en omgeving aan mee.
  • Het maken en uitdelen van kerstpakketten door vrijwilligers aan de mensen die ingesloten zijn in het Detentiecentrum Rotterdam.

Waar

  • Wakes bij het Detentiecentrum Rotterdam.
  • Thema-avonden in de Pauluskerk.

Waarom

De activiteiten van Welkom Onthaal zijn gericht op deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers, onderlinge uitwisseling van ervaringen en bewustwording van vrijwilligers en kerken wat er speelt onder vluchtelingen.

Informatie

Contactpersoon Samen 010 voor Welkom Onthaal: Hanny de Kruijf hk@samen010.nl

 

mail

hk@samen010.nl

phone

010 – 466 67 22

Hanny de Kruijf